Waarom Impacqt?

Constructief ondernemend

Als innovatieve ondernemer moet je soms beslissingen nemen die grote invloed hebben op andere bedrijfsonderdelen én privésituaties. Impacqt begrijpt hoe het menselijke en het materiële met elkaar verbonden is. Door de combinatie van ondernemerschap en jarenlange ervaring bij financiers en banken begrijpen wij wat jou drijft. Daar kun je op bouwen.



SNEL EEN EERLIJK ADVIES OF PLAN VAN AANPAK

We gaan slagvaardig te werk. Het toetsen van haalbaarheid is hierin een belangrijk onderdeel.

KENNIS, ERVARING EN EEN GROOT NETWERK

Kenmerkend voor Impacqt is de aantoonbare toegevoegde waarde. Wij geloven in de beste resultaten door coöperatieve samenwerking.

NO CURE NO PAY: WIJ ZIJN ZEKER VAN ONZE ZAAK!

Wij conformeren ons aan resultaten. Dit betekent dat bij succesvolle afronding een fee overeengekomen wordt. Uiteraard afhankelijk van de aard van de opdracht.

ONZE
WERKWIJZE

Tijdens onze kennismaking komen de meest belangrijke zaken aan de orde. Wij inventariseren je plannen en gegevens. Deze worden getoetst en bijgeschaafd waar nodig: vaak is de (cijfermatige) onderbouwing niet toereikend. Wanneer je het eens bent met het voorstel hebben we een plan van aanpak met de focus op resultaat.

Met ondernemers die zich aangetrokken voelen tot onze coöperatieve werkwijze komen wij graag in gesprek.

KENNISMAKING

Direct al in ons eerste contact plannen wij een afspraak. Bij voorkeur gaan we bij jouw locatie aan tafel zodat er snel een goed beeld kan ontstaan.

INVENTARISATIE VAN WENSEN

Wij luisteren naar je verhaal en stellen vragen. Daarnaast inventariseren we de benodigde informatie voor een doortimmerd plan van aanpak.

QUICK SCAN

Binnen 48 uur, maar veelal eerder, komen we met een voorstel waarin de ondernemersplannen een herkenbare rol hebben.

RESULTAAT

Wij gaan vér voor een optimaal resultaat en weten de weg: Een tevreden klant is ons beste visitekaartje!

Wie zijn we?

Impacqt Bedrijfsoplossingen is een onderneming van Anne Lootsma. Groot geworden tussen de ondernemers heb ik werken geleerd in de agribusiness en de detailhandel. Als student bedrijfskunde verdiende ik de kost als postbode en in de horeca. Na omzwervingen in Duitsland en Amerika heb ik 15 jaar gewerkt voor diverse banken en financiers in Nederland. Het Midden- en KleinBedrijf had hierbij mijn speciale aandacht. Daarnaast ben ik verantwoordelijk geweest voor twee grote ‘Human Capital’ bedrijven in Noord Nederland. Hier heb ik project-ervaring opgedaan. Geholpen door mijn verblijf op Nijenrode en de Universiteit voor Humanistiek geniet het menselijk aspect achter ondernemen mijn warme belangstelling. In 2007 ben ik mijn eigen onderneming gestart. Zo is Impacqt ontstaan.

LinkedIn


KENMERKEN:
Ambitieus maar Ingetogen: wij helpen je niet aan luchtkastelen
Slagvaardig en Doelgericht: de focus is op realisatie
No Cure No Pay is voor ons geen probleem: Wij doen waar ons hart ligt

De “wij” vorm refereert aan mijn samenwerkingspartners. Ik ben ervan overtuigd dat voor resultaten coöperatieve samenwerking met betrouwbare partners van onschatbare waarde is. Delen van kennis is wederkerig en zorgt voor een optimaal gebruik van mijn netwerk. Daarbij wordt, wanneer nodig, een specialist ingeschakeld om ons nog sterker te maken. Alles ten dienste van de klant, alles voor jou!

SAMENWERKEN? Neem contact met ons op!